Adopce píšťaly

Stroj Píšťala Částka
I. Manuál (Hlavní stroj) Dolce 8' / g#1 2.500 Kč

Povinná pole jsou označena hvězdičkou.

Kontaktní údaje

Zadejte, prosím, vaše kontaktní údaje.

Jméno dárce

Toto jméno bude zapsáno na certifikátu o adopci píšťaly a také v tabulce adopcí (pokud budete souhlasit se zveřejněním). Můžete zde vyplnit libovolné jméno - např. pokud chcete darovat píšťalu někomu jinému.

Adresa

Na tuto adresu bude zaslán certifikát s poděkováním a také daňové potvrzení (pokud o něj máte zájem). Tato služba není nijak zpoplatněna.

Daňové potvrzení

Na tyto nacionále bude vystaveno potvrzení o přijetí daru, které lze uplatnit podle zákona č. 586/1992 Sb. (o dani z přijmů) ke snížení základu daně z přijmu. Potvrzení Vám bude zasláno na uvedený e-mail, případně i poštou společně s certifikátem. Potvrzení je možné vystavit pro fyzickou, nebo právnickou osobu.

Pokud požadujete potvrzení pro právnickou osobu, musí však dle zákona hodnota každého jednotlivého daru dosahovat výše alespoň 2.000 Kč. Pokud tedy požadujete souhrnné potrvrzení pro více píšťal, jejichž celková cena dosahuje alespoň 2.000 Kč, kontaktujte nás, prosím, e-mailem na adrese potvrzeni@varhanyprocakovice.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů